top of page

Privacyverklaring - GDPR

Creatief Atelier Pikarnel hecht waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor

jouw privacy. In deze Privacyverklaring wil ik informatie geven over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Creatief Atelier Pikarnel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

 

Waarom verwerkt Creatief Atelier Pikarnel persoonsgegevens

Creatief Atelier Pikarnel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om kinderen, jongeren en volwassenen te laten deelnemen aan de activiteiten

  • om actieve deelnemers te informeren over gelijkaardige evenementen via e-mail

  • om nieuwsbrieven te versturen (expliciete toestemming betrokkene)

  • Wanneer jij en/of je kind(eren) naar een workshop, kamp, TIJDwinkeltje, creatief project, kinderfeestje of voorstelling komt/komen vraag ik steeds een aantal gegevens, deze dienen om jou en/of je kind(eren) zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Ook jouw gegevens zijn daarin van belang zodat ik je steeds kan bereiken.
     

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :
 

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s) en e-mail

  • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit
     

Creatief Atelier Pikarnel gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. Deze gegevens worden bijgehouden zolang dit nodig is. 

Je inschrijving op de nieuwsbrief kan je steeds zelf beheren via Mailchimp.

Verstrekking aan derden

Creatief Atelier Pikarnel verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Wijziging privacyverklaring

Creatief Atelier Pikarnel kan de privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zal er een aankondiging verschijnen op de website. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018. 

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring,

of in algemenere zin, vragen hebt hierover

of contact met ons wenst op te nemen

kan dit via onderstaande contactgegevens:

Creatief Atelier Pikarnel
Wijgmaalsesteenweg 70

3150 Haacht-Wakkerzeel

info@pikarnel.com

bottom of page